Aikuisena partioon

Kuva: Joni Kuusisto/L-SP

Partio on hauska ja antoisa harrastus myös aikuiselle, eikä harrastuksen aloittamiseen tarvita aikaisempaa partiokokemusta.

Yli 22-vuotiaat aikuiset mahdollistavat partiotoiminnan lapsille ja nuorille. Vaakun Vartijoissa toimii myös aikuispartioryhmä, jossa aikuisilla on mahdollisuus omaan toimintaan ilman pesteihin liittyviä vastuita.

Vaakun Vartijoiden aikuisvartio

Vaakun Vartijoissa alkaa syksyllä 2022 aikuispartiotoiminta eli oma vartio aikuisille partiolaisille. Aikuisvartion toiminta on hyvin vapaamuotoista ja aikuisten omista kiinnostuksista ja aktiivisuudesta lähtöistä. Aikuistoiminnassa aikuisilla on mahdollisuus omaan partiotoimintaan ilman pesteihin liittyviä vastuita. Toiminta on avointa niin aktiivijohtajille, entisille partiolaisille kuin partiosta kiinnostuneille ja partiohenkisille.

Aikuisvartio kokoontuu noin kerran kuussa vartion omien suunnitelmien mukaisesti. Tarkemmat tiedot toiminnasta löydät vartion omilta sivuilta.

Aikuisvartion toimintasta kiinnostuneille lisää kertovat aikuisluotsit Annika (p. 044 3234 367, ajokinen@elisanet.fi) ja Laura (p. 050 5340 460, ceraci@gmail.com).

Nuorten partioharrastuksen mahdollistajaksi

Partiotoimintaa järjestetään 7-22-vuotiaille lapsille ja nuorille, ja toiminnan mahdollistavat yli 22-vuotiaat aikuiset yhdessä johtajaikäisten nuorten kanssa. Kaikkiin pesteihin kuuluu perehdytys, muut johtajat ovat aina tukena ja esimerkiksi ryhmää johtaessa kaverina on aina kokeneempi johtaja. Partiossa pääset kehittämään aivan uusia puolia itsestäsi ja samalla saat hyvää vastapainoa työelämälle tai opiskelulle. Tutustut uusiin ihmisiin, pääset kokemaan ja oppimaan uutta, pitämään hauskaa ja olemaan samalla iso apu ja ilo monen lapsen ja nuoren elämässä.

Partioharrastus joustaa jokaisen aikatauluun ja kiinnostuksen kohteisiin. Lippukunnassa voi osallistua esimerkiksi ryhmän viikkotoiminnan johtamiseen, muutaman kerran vuodessa retkien ja leirien valmisteluun, yhdistyksen hallinnon ja viestinnän tekemiseen tai vaikkapa leireillä keittiössä tai ohjelmapisteillä auttamiseen. Myös partiopiirissä ja Suomen Partiolaisissa on runsaasti pestejä, joihin kaivataan innokkaita tekijöitä.