Partioharrastus

Partio on maailman suurin nuorisoliike, johon kuuluu noin 45 miljoonaa partiolaista yli 200 maassa. Suomessa partiotoiminnassa on mukana noin 65 000 partiolaista. Partiota monipuolisempaa harrastusta saa hakea.

Ohjattua partiotoimintaa järjestetään 7-22-vuotiaille lapsille ja nuorille. Yli 22-vuotiaat aikuiset ovat partiossa mukana mahdollistamssa partioharrastusta nuoremmille ikäkausille, mutta myös aikuisille partio on mielekäs harrastus eikä pelkkää vapaaehtoistyötä. Lisäksi, joissain lippukunnassa järjestetään alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen perhepartiota. Paattisilla perhepartiotoimintaa ei järjestetä.

Partio on hauska, monipuolinen ja hyödyllinen harrastus lapselle. Partio tarjoaa paljon mukavaa tekemistä, kuten yhdessä leikkimistä, pelaamista, uusien taitojen oppimista sekä retkiä ja leirejä. Partiossa lapsi saa uusia kavereita ja solmii ystävyyssuhteita, jotka kestävät parhaimmillaan läpi elämän. Partio on harrastus, joka on täynnä ystävyyttä, naurua ja unohtumattomia elämyksiä!

Partio on mukaansatempaava harrastus myös aikuiselle eikä harrastuksen aloittamiseen tarvita aikaisempaa partiokokemusta. Partiossa pääset kehittämään aivan uusia puolia itsestäsi ja samalla saat hyvää vastapainoa työelämälle. Tutustut uusiin ihmisiin, pääset kokemaan ja oppimaan uutta, pitämään hauskaa ja olemaan samalla iso apu ja ilo monen lapsen ja nuoren elämässä.

Mitä partiossa tehdään

Partio-ohjelma on jaettu eri ikäkausiin, joissa jokainen lapsi ja nuori pääsee toimimaan yhdessä oman ikäistensä kanssa. Lisäksi yhteisissä tapahtumissa, retkillä ja leireillä eri ikäkaudet ovat myös keskenään paljon tekemisissä.

Partiolaiset kokoontuvat viikoittain lippukuntansa kokoontumispaikassa eli partiokololla. Kokouksissa tehdään oman ikäkauden aktiviteetteja, joissa opitaan luonto- ja retkitaitoja, kädentaitoja, ryhmässä toimimista, luovuutta, toimeliaisuutta ja vastuun kantamista – ja samalla pidetään hauskaa! Taidot ja tehtävät kasvavat vähitellen iän myötä. Kokouksissa tehdään monenlaisia juttuja vuoden mittaan, ja lähes joka kokouksessa on ohjelma, joka ei jatku viime kerrasta. Mukaan voi siis liittyä milloin vain eikä yhdestä tai usemmasta kokouksesta pois jääminen haittaa. Partiossa ei voi jäädä ”jälkeen” muusta porukasta.

Päiväretkille, yön yli retkille ja leireille osallistutaan oman ryhmän tai koko lippukunnan kanssa. Siellä ohjattua toimintaa on aamusta iltaan saakka. Eri ikäisille partiolaisille on yleensä oman ikäkauden mukaista ohjelmaa, mutta ruokailut, iltaohjelma ja vaikkapa uiminen tai muut yksittäiset ohjelmanumerot ovat usein kaikille ikäkausille yhteisiä. Retkillä ja leireillä partiolaiset pääsevät kokeilemaan käytännössä aiemmin harjoiteltuja partiotaitoja ja oppimaan myös uutta. Yöpyminen voi tapahtua sisällä mökissä, ulkona teltassa tai vaikkapa vaellusreitin varrella laavussa nuotion lämmössä.

Partiokisoissa ryhmät kilpailevat partiotaidoissa tai suunnistuksessa muita alueen tai koko Suomen partiolaisia vastaan. Kisat kestävät usein koko päivän. Partiokisoissa voittaminen ei ole pääasia vaan oman ryhmän yhteishenki, itsensä haastaminen, uudet kokemukset ja hauskanpito korostuvat.

Partion arvomaailma

Partion tavoitteena on kasvattaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen ja oppiminen.

Toiminta luonnossa on osa partiomenetelmää ja siksi partion keskeinen kasvatus- ja koulutusmenetelmä. Luonnossa tapahtuvan partiotoiminnan tavoitteena on opastaa partiolaista omien kokemusten ja elämysten kautta arvostamaan monimuotoista luontoa ja ymmärtämään, että luonto on hänen olemassaolonsa perusta.

Lapset ja nuoret sitoutuvat partion arvoihin antamalla partiolupauksen. Partioihanteet, joihin lupauksessa sitoudutaan, ovat partioliikkeen arvojen perusta. Lupauksen antamista ja sen merkitystä käsitellään aina ennen lupauksenantotilaisuutta ikäkaudelle sopivalla tavalla esimerkiksi tarinoiden tai keskustelujen avulla.

Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa <oman ikäkauden> ihanteita joka päivä.” – partiolupaus

Kaikille avointa toimintaa

Partio on harrastuksena avointa kaikille. Toimintaan voi osallistua etniseen tai kulttuuriseen taustaan, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, toimintakykyyn, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Partioliike on itsenäinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon. Partion harrastamisen kynnystä halutaan jatkuvasti madaltaa. Arjessaan erityistä tukea tarvitseville on myös tarjolla omaa ns. sisu-partiotoimintaa, josta voit lukea lisää täältä.

Partio on harrastuksena hyvin edullinen. Partion jäsenmaksu on n. 60 € vuodessa. Ryhmien viikkotoimintaan osallistuminen on maksutonta kaikille jäsenille. Retket, leirit ja muutamat muut tapahtumat maksavat erikseen. Viikonloppuretki maksaa yleensä n. 25-40 € ja pidempi leiri 50 eurosta ylöspäin. Partiotaipaleen aluksi tarvitset partiohuivin ja suorituskirjan (yht. 15 euroa) ja myöhemmin hankittavaksi tulee partioasu ja vähän kerralaan erilaisia retkeilyvälineitä. Myös käytetyt retkeilyvälineet

Vaakun Vartijoiden taustayhteisönä on Paattisten seurakunta, eli lippukunta tekee hallinnolista ja taloudellista yhteistyötä seurakunnan kanssa ja lippukunnan partiotoiminta on osa seurakunnan nuorisotoimintaa. Kaikki uskonnot ja elämänkatsomukset ovat kuitenkin tasavertaisia partiossa ja yhtälailla tervetulleita. Partion katsomuskasvatuksessa kannustetaan kaikkia juuri oman elämänkatsomuksen harjoittamiseen ja siinä kasvamiseen.

Partiotoimintaa Paattisilla, Turussa, Suomessa ja maailmalla

Partiotoiminnan perusyksikkö on lippukunta, Paattisilla Vaakun Vartijat, jossa järjestetään paikkakunnan omaa partiotoimintaa eri ikäkausille. Lippukunnilla on paljon omaa toimintaa, mutta alueen lippukunnat tekevät myös yhteistyötä yhteisten leirien, kisojen, koulutusten ja muiden tapahtumien osalta. Myös keskusjärjestö Suomen partiolaiset ja Lounais-Suomen partiopiiri järjestävät omia tapahtumia, ja lisäksi ovat lippukuntien hallinnon tukena.

Kansainvälisyys on osa partiotoimintaa ja partion kasvatustavoitteisiin kuuluu, että partiolainen on kiinnostunut myös muista kulttuureista sekä arvostaa ja ymmärtää kulttuurien välisiä eroja. Suomalaiset partiolaiset voivat osallistua esimerkiksi ulkomailla järjestettäville partioleireille tai oman lippukunnan ulkomaanmatkoille. Vastaavasti ulkomaalaisia vieraita voi kohdata Suomen partiotapahtumissa.

Mukaan partioon?

Partioharrastuksen voi aloittaa aikaisintaan sinä vuonna kun aloittaa koulun. Suurin osa aloittaa partion alakoulun ensimmäisillä luokilla, mutta mukaan voi liittyä minkä ikäisenä vain. Vaakun Vartijat järjestää joka syksyn alussa uusille jäsenille ilmoittautumiskerran, jonka jälkeen alkaviin kokouksiin voi sitten osallistua. Myös kesken toimintakauden pääsee mukaan partioon.

Partioharrastuksen aloittamisesta pääset lukemaan tarkemmin täältä.