Aikuisvartio

Vaakun Vartijoissa alkaa syksyllä 2022 aikuispartiotoiminta eli oma vartio aikuisille partiolaisille. Aikuisvartion toiminta on hyvin vapaamuotoista ja aikuisten omista kiinnostuksista ja aktiivisuudesta lähtöistä. Aikuistoiminnassa aikuisilla on mahdollisuus omaan partiotoimintaan ilman pesteihin liittyviä vastuita. Toiminta on avointa niin aktiivijohtajille, entisille partiolaisille kuin partiosta kiinnostuneille ja partiohenkisille.

Aikuisvartio kokoontuu noin kerran kuussa vartion omien suunnitelmien mukaisesti.

Aikuisvartion toimintasta kiinnostuneille lisää kertovat aikuisluotsit Annika (p. 044 3234 367, ajokinen@elisanet.fi) ja Laura (p. 050 5340 460, ceraci@gmail.com).