Ryhmät

Sudenpennut (6-9-vuotiaat)

Sudenpennut ovat noin 7-9 -vuotiaita partiolaisia, joiden toiminta partiossa koostuu partiotaitoihin tutustumisesta, leikeistä, tarinoista sekä monenmoisesta tekemisestä. Sudenpentujen ohjelma koostuu tiettyyn teemaan tai aiheeseen liittyvistä jäljistä, johon liittyviä aktiviteetteja tehdään muutamassa kokouksessa. Suoritetuista jäljistä saa partiopaidan hihaan suoritusmerkin.

Peukaloiset-lauma (1.-3.-luokkalaiset) kokoontuu syksyllä keskiviikkoisin klo 17:30-18:30.

Sudenpentuihin liittyvissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä sudenpentujen ikäkausivastaavaan Minnaan (p. 050 532 3919, minna.kraama@gmail.com).

Seikkailijat (10-12-vuotiaat)

Seikkailijoihin kuuluvat 10-12-vuotiaat partiolaiset. Kaksivuotinen seikkailijaohjelma koostuu Tervetuloa-vaiheesta, neljästä pääilmansuunnasta ja Tervemenoa-vaiheesta. Ilmansuunnat suoritettuaan seikkailja saa hihaansa ilmansuuntamerkin. Ohjelma sisältää paljon perinteisiä partio- ja retkeilytaitoja, joiden saloihin vihkiytyminen edellyttää usein ulos luontoon lähtemistä.

Laiskiaiset-lauma (4.-5.-luokkalaiset) kokoontuu syksyllä keskiviikkoisin klo 18:00-19:00.

Seikkailijoihin liittyvissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä vartion omiin ryhmänjohtajiin (yhteystiedot ryhmän sivulla) tai ikäkausivastaavaan Oliveriin (p. 0400 522 229, pitkanen.oliver@gmail.com).

Tarpojat (12-14-vuotiaat)

Tarpojiin kuuluvat 12-15-vuotiaat partiolaiset. Tarpojaikäkausi kestää kahdesta kolmeen vuotta, samoajaksi siirrytään sinä vuonna kun täyttää 15 vuotta. Tarpoja-ohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta eli tarposta, leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta, sekä lisätarpoista, joita ovat minäminä ja kaupunki. Tarpot koostuvat aktiviteeteistä, joita suoritetaan puolen vuoden jakson aikana ja niissä perehdytään kyseisen tarpon teemaan eri näkökulmista.

Haukat-vartio (6.luokkalaiset) kokoontuu syksyllä torstaisin klo 16:00-17:00. Ryhmä on toistaiseksi täynnä!

Minikanat-vartio (7.-luokkalaiset) kokoontuu syksyllä keskiviikkoisin klo 18:30-19:30.

Salapoliisit-vartio (8.-luokkalaiset) kokoontuu syksyllä keskiviikkoisin klo 18:30-19:30.

Tarpojiin liittyvissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä vartion omiin ryhmänjohtajiin (yhteystiedot ryhmien sivuilla) tai ikäkausivastaavaan Oliveriin (p. 0400 522 229, pitkanen.oliver@gmail.com).

Samoajat (14-17-vuotiaat)

Samoaja on 15–17-vuotias nuori. Samoajaohjelma koostuu erimittaisista aktiviteeteista, jotka on jaettu teemoittain. Samojat ottavat runsaasti vastuuta omasta partio-ohjelmastaan ja siinä heitä tukee vartion oma samoajaluotsi. Luotsi ei muiden ikäkausien tapaan johda vartiota, vaan ohjaa ja auttaa samoajia omalla partiopolullaan. Samoajat suunnittelevat itse ohjelmaansa ja siten oppivat johtajuutta, ryhmätyöskentelyn taitoja sekä laajentavat näköpiiriään lippukunnan ulkopuolelle. Samoajat osallistuvat myös alueen ja piirin yhteiseen samoajatoimintaan.

Naalit-vartio kokoontuu vaihtelevasti toimintasuunnitelmansa mukaisesti

Samoajiin liittyvissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä samoajien ikäkausivastaavaan Tiinaan (p. 044 5577 354, ttahtika@gmail.com).

Vaeltajat (18-22-vuotiaat)

Vaeltajaohjelma kulkee 18-22-vuotiaan partiolaisen elämän mukana. Vaeltajaohjelma on jaettu rasteihin. Pakollisia rasteja ovat Tervetuloa vaeltajaksi, Partiojohtajan peruskurssi, Ulkomaanprojekti ja Aikuisuuteen. Muista rasteista valitaan aktiviteetteja jokaisesta aihealueesta. Vaeltaja suunnittelee omaa partiopolkuaan yhdessä vaeltajaluotsin kanssa.

Vaeltajiin liittyvissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä vaeltajien ikäkausivastaavaan Teroon (p. 044 5577 354, tsslahti@gmail.com)

Aikuiset (yli 22-vuotiaat)

Lisäksi Vaakun Vartijoissa alkaa syksyllä 2022 aikuispartiotoiminta eli oma vartio aikuisille partiolaisille. Aikuisvartion toiminta on hyvin vapaamuotoista ja aikuisten omista kiinnostuksista ja aktiivisuudesta lähtöistä.

Aikuisvartio kokoontuu noin kerran kuussa vartion omien suunnitelmiensa mukaisesti.

Aikuistoimintaan liittyvissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Annikaan (p. 044 3234 367, ajokinen@elisanet.fi) tai Lauraan (p. 050 5340 460, ceraci@gmail.com).